Jednym z najczęściej uskutecznianych procederów przy ataków phishingowych jest wyłudzanie danych logowania do bankowości internetowej. Jak się okazuje, o podobne dane mogą prosić również banki. Przed tym procederem przestrzegają ZBP i KNF.

Ma to mieć miejsce przy staraniu się o kredyt jeśli konto nie jest prowadzone u wierzyciela. Bank prosi o dane logowania, by pobrać historię operacji rachunku i potwierdzić informacje o deklarowanych przychodach. Jest opcja dostarczenia wydruków z konta przez klienta, ale część instytucji chce sama sprawdzić historię konta. Czy ma do tego prawo? Nie wiadomo. Na pewno natomiast dostarczenie tych danych stanowi złamanie umowy z bankiem, w którym mamy konto.

Najprawdopodobniej wszystkie umowy o świadczenie usług bankowych zawierają klauzulę zabraniającą udzielania dostępu do konta osobom trzecim. W naturalny sposób chroni to zarówno klienta i jego środki, jak i bank – przed kradzieżami lub skutkami wyłudzeń. Niestety częstym scenariuszem wielu reklamacji jest nieświadome udzielenie dostępu np. do systemu bankowości elektronicznej (poprzez atak phishingowy, ale łatwo również wyobrazić sobie nieuczciwego pracownika banku, który korzysta z informacji przekazanych mu w sytuacji opisanej wyżej). Klienci przyzwyczajeni do powierzania kart płatniczych członkom rodziny będą być może zdziwieni, że również to jest złamaniem umowy z bankiem. Być może opisane naruszenia wywołują uśmiech politowania na niektórych twarzach. Warto jednak pamiętać o skutkach takiego postępowania.

Jeśli nasze środki zostaną bezprawnie podjęte lub przelane na obce konto, naturalnie składamy reklamację w banki. Jednak jeśli bank udowodni, że przekazaliśmy komukolwiek (również członkom rodziny) poufne informacje, dające dostęp do naszego konta, tracimy prawo do reklamacji przez załamanie umowy z bankiem. Wydarzenia mogą przebiegać na kilka sposobów: może chodzić o pożyczkę, szybki dostęp do konta celem przelewu, kupna waluty, lub po prostu poradę. Instytucje finansowe rządzą się jednak swoimi prawami i jeśli okaże się, że dane logowania zostały podane osobie trzeciej, reklamacja zostanie nieuznana. i to w 100% słusznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *