Lista powodów, dla których krytykuje się urzędy skarbowe jest długa, więc brak możliwości dokonywania opłat kartą może nie jest na jej szczycie, ale znajduje się na niej na pewno. Fiskus postanowił zmienić ten stan rzeczy, choć bezgotówkowe płatności nie będą dostępne dla każdego.

W dobie płatności mobilnych, bankowości internetowej i kantorów online, możliwość uiszczenia opłaty kartą zamiast gotówką wydaje się być archaizmem. W urzędach skarbowych dotąd było inaczej. Ma to się jednak zmienić: „Dziennik Gazeta Prawna” donosi, że 400 urzędów otrzyma od ministerstwa aparaturę niezbędną do przyjmowania opłaty w formie innej niż gotówka. Brakuje wiadomości co do daty wyposażenia urzędów skarbowych w terminale – ma to nastąpić „w najbliższym czasie”. Co ciekawe, podatnicy nie będą mogli wnieść każdej opłaty kartą.

Taka możliwość będzie udostępniona tylko w celu zapłacenia mandatu karnego. Konkretnie – mandat za wykroczenia skarbowe. Taka grzywna stanowi od 10% do 2000% wynagrodzenia minimalnego. Może być ona nałożona za zaległość podatkową, uchylanie się od opodatkowania, nieterminowe składanie deklaracji podatkowych, nierzetelne lub błędne wystawianie faktur lub prowadzenie rachunkowości czy sytuacja, w której podatnik nie posiada dokumentów, które ustawa nakazuje przechować do kontroli.

Nie wiadomo co prawda, dlaczego urzędy skarbowe są w ten sposób ograniczone, ale z pewnością jest to krok w kierunku konsumenta. Być może to żadna radość żegnać się z pieniędzmi u fiskusa (szczególnie u fiskusa), ale jeśli już istnieje taka konieczność, niech odbywa się to tag szybko i komfortowo, jak to tylko możliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *