polityka pieniężna NBP

We wrześniu Narodowy Bank Polski opublikował założenia polityki pieniężnej na rok 2019. Przyjrzyjmy się temu dokumentowi trochę bliżej.

Czy czekają nas jakieś zmiany?

Zgodnie z informacjami, które pojawiały się już wcześniej na internetowych stronach Sejmu, Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się na zmianę średniookresowego celu inflacyjnego. Został on utrzymany na obecnym poziomie 2,5 procent. Z dokumentu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski wynika, że prowadzona przez niego polityka pieniężna nie zostanie zmieniona. Dla Narodowego Banku Polski priorytetem są stabilne ceny w kraju. Zgodnie z tym, co zostało zapisane we wspomnianym dokumencie Narodowy Bank Polski będzie prowadził politykę pieniężną, która będzie sprzyjać stabilizacji systemu finansowego. Prowadzona przez NBP polityka pieniężna ma także wpływać dodatnio na zrównoważony wzrost gospodarczy.

Stabilizowanie inflacji: jeden z celów RPP

Rada Polityki Pieniężnej jest zdania, że stabilizowanie inflacji na niskim poziomie jest ważnym, ale nie jedynym warunkiem, który umożliwi utrzymanie równowagi gospodarczej. Nierównowagi, które mają miejsce w sektorze finansowym są zdaniem Rady Polityki Pieniężnej zagrożeniem dla stabilnych cen w dłuższej perspektywie. Dlatego też biorąc pod uwagę te czynniki, Rada Polityki Pieniężnej zamierza w dalszym ciągu prowadzić taką politykę monetarną, aby w możliwie jak najlepszy sposób zmniejszyć ryzyko pojawia się w gospodarce nierównowag. Polityka pieniężna RPP ma służyć także utrzymaniu stabilności naszego systemu finansowego. W dokumencie Rada Polityki Pieniężnej deklaruje, że w podejmowanych przez siebie decyzjach będzie brać pod uwagę ekspresję akcji kredytowych oraz kształtowanie się cen aktywów. Jeśli chodzi o ceny aktywów, to szczególnie RPP będzie uwzględniała ceny nieruchomości. Stabilizowanie akcji kredytowych zdaniem Rady Polityki Pieniężnej odbywać się ma poprzez prowadzenie ostrożnościowej polityki. Cel inflacyjny, który stawia przed sobą Narodowy Bank Polski ma zostać osiągnięty poprzez płynne kursy walutowe. Ale w sytuacji, gdy konieczne będzie utrzymanie stabilizacji finansowej i makroekonomicznej, RPP nie wyklucza, że zdecyduje się na podjęcie interwencji na rynku walutowym. Stabilność systemu finansowego, wsparcie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, stabilne ceny w długoterminowej perspektywie mają zostać osiągnięte poprzez dostosowywanie stóp procentowych Narodowego Banku Polski do aktualnej sytuacji gospodarczej.

Zgodnie z opublikowanym dokumentem przez Narodowy Bank Polski należy się spodziewać w 2019 roku wzrostu w Polsce inflacji. Prognozowany jest niższy niż w 2018 roku wzrost PKB. Jednocześnie w dokumencie przewiduje się, że konsumpcja nadal będzie rosła.

One thought on “Jaka będzie polityka pieniężna NBP w 2019 roku?”

  1. Akurat akcje eservice wpłynie na to, że gotówki na rynku powinno być coraz mniej. Czy to pozytywne? Pewnie, że tak – mniej gotówki, to mniej lewych transakcji. W sumie dziwne, że takiej akcji nie zapoczątkował rząd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *