kursy walut euro

Wiele już napisano o tym, czy „scenariusz hiszpański” jest możliwy dla walutowych kredytobiorców w Polsce. Mimo podnoszenia kwestii przez różne strony, specjaliści na ogół są zgodni. Polacy spłacają swoje kredyty terminowo i brakuje przesłanek, by mieli być przy podpisywaniu kredytu walutowego wprowadzeni w błąd. Ministerstwo Finansów przeprowadziło symulację kosztów przewalutowania kredytów.

Zdaniem MF taki ruch kosztowałby 44,4 miliarda złotych. Przewalutowanie pożyczek po kursie franka z dania udzielania kredytów jest proponowane przez niektórych polityków. Oznaczałoby to jednak, należałoby „skądś” pokryć różnicę między frankiem dziś i frankiem z np. 2008 roku. Wtedy cena franka szwajcarskiego wynosiła nawet 2,01zł, dziś jest to 3,37zł. Skąd dołożyć 1,36 złotego do każdej jednostki franka z polskich kredytów? Według przeprowadzonych przez Ministerstwo obliczeń, zapłaciłby sektor bankowy.

Jak słusznie zauważa MF, taki cios w banki przyniósłby skutek dokładnie odwrotny od zamierzonego. Być może na krótka metę poprawiłoby to kondycję dłużników, ale ruch ten poważnie zachwiałby położeniem banków. W ich naturze leży przerzucanie poniesionych strat na klientów. Stąd można przypuszczać, że koszta banków związane z koniecznością z przewalutowaniem kredytów uderzą z powrotem w kieszenie konsumentów. Jedyną zmianą będzie w takim razie ogólne pogorszenie się sytuacji sektora bankowego, a co za tym idzie – również klientów banków.

Prawnicy podkreślają, że wyjątkowo trudno jest zaskarżyć decyzję kredytową. Należy wykazać, że nie było się świadomym podejmowanego ryzyka (czyli oświadczyć, że biorąc pożyczkę w walucie obcej nie mamy pojęcia o funkcjonowaniu walut) i udowodnić, że zostaliśmy wprowadzeni przez bank w błąd.

Statystyki jasno pokazują, że spłacalność kredytów walutowych jest na co najmniej zadowalającym poziomie. Niektórzy analitycy wskazują, że sytuacja ta już niedługo może ulec załamaniu. Bez wyraźnych przesłanek o takiej ewentualności wątpliwe jest, by MF podjęło ryzyko przewalutowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *