Niedawno media obiegła informacja o firmie, która wprowadziła zasadę zwracania pracodawcy czasu poświęconego na nadprogramowe przerwy na papierosa. Jak łatwo przewidzieć, w ślady tej spółki poszły kolejne. Wiele wskazuje na to, że zwolenników nikotyny czeka twarde lądowanie: prawo w bardzo ścisły sposób reguluje przerwy w pracy.

Nastroje wokół palaczy zmieniają się niczym kursy walut – teraz natomiast klimat zdecydowanie im nie odpowiada. Komisja Europejska z kolei właśnie zadecydowała o odejściu papierosów mentolowych i typu slim. O odejściu osób palących w miejscu zatrudnienia mogą natomiast pracodawcy. Artykuł 134 rozdziału III Prawa Pracy „Okresy odpoczynku” stanowi:

[Prawo do przerwy] Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.

Jeśli praca wykonywana jest przy monitorze komputera, dodatkowo pracownik dostaje 5 minut odpoczynku do każdej godziny wykonywania pracy. Przez pozostały czas osoba zatrudniona zobowiązana jest do pozostania na miejscu pracy i do dyspozycji pracodawcy. Z racji, że stosunkowo niewiele miejsc zatrudnienia wyposażonych jest w palarni, każda przerwa na papierosa, polegająca na opuszczeniu stanowiska i wyjściu poza budynek, jest złamaniem prawa pracy.

Pracodawca może zatem zakazać nadprogramowych przerw lub oczekiwać nieodpłatnego „oddania” czasu poświęconego na przerwę. Najbardziej radykalnym rozwiązaniem zdaje się być podliczenie czasu poświęconego miesięcznie na tego rodzaju przerwy i – po przeliczeniu – umniejszenie pensji o nieodpracowany czas. Warto pamiętać, że do tego wszystkiego zatrudniający ma prawo. Może zresztą dużo więcej – pracownika mogą czekać wszelkie sankcje przewidziane z tytułu łamanie regulaminu pracy i prawa pracy.

Wnioski dla zatrudnionego palacza są raczej smutne – najwięcej zależy tu od… pracodawcy. Pracownikowi przysługuje kwadrans przerwy w ośmiogodzinnym czasie pracy i (jeśli zatrudniający nie wyrazi na to zgody) musi przez pozostały czas pozostać na stanowisku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *