forex online

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane w raporcie “Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2013 roku”. Informacje tam zawarte mogą cieszyć: mimo, że zatrudnienie delikatnie spadło, średnia płaca, w porównaniu z tą sprzed roku, znacznie wzrosła.

Badaniem zostały objęte podmioty zatrudniające więcej niż dziewięć osób. Pod tabelą wyników wyszczególniono, jakie zakłady zostały ujęte w publikacji: od przedsiębiorstw trudniących się gospodarowaniem ściekami, po działalność prawniczą, rachunkowo-księgową. Zatem w badaniu ujęto kantory jak i firmy budowlane, aż do przedsiębiorstw z sektora rozrywkowego i rekreacyjnego. Zatrudnienie w polskich przedsiębiorstwach wynosi 5 489 500 osób. Średnie wynagrodzenie wyniosło w lipcu 3830,07 złotego, co oznacza 3,5-procentowy wzrost względem stanu sprzed dwunastu miesięcy.

Mimo pozytywnie nastrajających wieści, ekonomiści przestrzegają przed zbytnim optymizmem. Jako przyczynę zwyżki wskazują przesunięcia w premiach, co zdaje się potwierdzać wynagrodzenie, w którym premie nie zostały ujęte. Średnia zarobków wynosi wówczas 3824,92 złotego.

Spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwach w lipcu wyniósł 0,7 procent. Specjaliści wskazują, że to już jedenasty miesiąc z rzędu, kiedy mamy do czynienia z tego rodzaju sytuacją. Zdaniem ekonomistów, jest to wynikiem cięcia kosztów i obawy przed rozszerzaniem działalności, mimo ożywienia na rynku przedsiębiorstw.

Wyniki badania Głównego Urzędu Statystycznego możecie obejrzeć na stronie internetowej GUS. Przepowiada się, że sierpień nie przyniesie zmian i czekają nas dalsze spadki zatrudnienia, spowodowany między innymi końcem budowlanych prac sezonowych. Z kolei na podwyżki płac możemy poczekać od sześciu do dziewięciu miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *